Yükseköğretim Kurulu Mevzuat Sayfası için tıklayınız.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Standart Dosya Planı için tıklayınız.

BAİBÜ EBYS ve İmza Yetkileri Yönergesi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Gölköy Kampüsü 14030 Gölköy/BOLU     

Telefon: +90 374 254 10 00 / 1809 / 1813                                                 Faks: +90 374 253 45 26

ebys@ibu.edu.tr                                                                                       bidb@ibu.edu.tr

KEP Adresi: aibu@hs01.kep.tr

Go to top