1. Birime yeni başlayan personellerin üst yazı ile Yeni Kullanıcı Talep Formunu doldurarak EBYS Birimine bildirmek, (http://ebys.ibu.edu.tr/images/documents/kullanici_talep.xlsx)

2. Biriminde E-İmza Cihazı olmayanların taleplerini EBYS Birimine bildirmek, (http://ebys.ibu.edu.tr/images/documents/e-imza_talep%20tablosu.xlsx)

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Gölköy Kampüsü 14030 Gölköy/BOLU     

Telefon: +90 374 254 10 00 / 1809 - 1829                                     Faks: +90 374 253 45 26

KEP Adresi: aibu@hs01.kep.tr

Go to top